YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
 
ACCOUNTİNG STANDARDS
 
Calculations
 
LINKS
 
 
 
 
 
GÜNCEL YAZILAR
 
Şirkete Sermaye Olarak Koyduğunuz Gayrimenkul Tapuda Şirket Adına Kayıtlı Değil mi? Şimdi Kaydettirme İmkânı Doğdu

Alacaklılar Gayrimenkulün Şirket Adına Tescilini Tapudan Talep Et Alacağını Tahsil Et

Şirkete sermaye olarak konan ve aktife kaydedilen bazı gayrimenkuller bazı nedenlerle tapuda şirket adına kaydedilmemiş olabilmektedir. Genelde bu tür gayrimenkuller tapuda ortaklar adına kayıtlıdır.

Ancak şirketin aktifinde kayıtlı olmakla birlikte tapuda şirket adına tescil işlemi yapılmadığından bu durum şirketin bankalardan kredi almada  teminat  gösterme, bazı vergisel ve diğer teşviklerden yararlanamamasına neden olmaktadır.

Uygulamada  en çok karşılaşılan taşınmazların  satışında  kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı kurumlar vergisi istisnası  uygulamasında  karşılaşılan durumdur.

Bu sorun ile en fazla organize sanayi bölgelerinde faaliyet faaliyet gösteren şirketler karşılaşmaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci fıkrasının (e) alt bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmazların  satışından  doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilerek vergilenmemektedir.

Ancak bu istisnanın uygulanabilmesi için taşınmazın şirket adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının  uygulamasına  göre, şirketin aktifine kayıtlı olmakla birlikte tapuda şirket adına tescili yaptırılmamış olan gayrimenkullerin en az iki yıldan beri şirketin aktifine kayıtlı olduğu ve şirketin faaliyetlerinde fiilen kullanıldığının şirketi kayıtları ile tevsik edilmesi halinde, bu gayrimenkul tapuda şirket adına kaydettirilir ve  satışı  yapılarak elde edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna edilir. İki yıllık sürenin hesabında şirket aktifinde geçen süre de dikkate  alınır.

Bilindiği üzere 1. Temmuz .2012 tarihinde yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girecektir. Bu kanunun yürürlüğü ve  uygulama esasları 14.1.2011 tarihli ve 6103 sayılı kanunda belirlenmiştir.

Anılan kanunun 16’ncı maddesinde “Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği girdiği tarihten önce bazı taşınmazlar bir şirkete sermaye olarak konulmuş, ancak bunların tapu sicilinde tescillerinin şirket adına yapılmamış olması halinde, şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri tescil isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin, ticaret sicili müdürlerince yaptırılması talimatını Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı da verebilir. Tescil ile diğer harç ve masraflar, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde şirketten alınır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun bu hükmü, şirket aktifine kayıtlı olan ancak tapuda şirket adına tescil işlemi yapılmamış olan taşınmazlar için iki  sonuç  doğurmaktadır.

1-Ortaklar veya şirket alacaklıları isterlerse aktiflerinde yer alan bu taşınmazları kolaylıkla tapuda şirket adına kaydettirebileceklerdir.

2-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şirket alacaklıları ve ortaklarının talebine bakmaksızın ticaret sicili müdürlerine talimat vererek doğrudan yaptırabilir.

Bizce Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu açıklık ve ortakların haklarının korunması ilkeleri kapsamında doğrudan ilgili bakanlık tarafından yaptırılması daha doğru olacaktır. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 


 
DÖVİZ KURLARI
Döviz Fiyatları
Döviz Kurları
İÇ PİYASALAR
 
ALTIN FİYATLARI
BU ALANDA NE GÖRMEK İSTERSİNİZ

 
 
 
Soyer Kltr ve Sanat Fabrikas | Ana Sayfa

İsmail İŞÇİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Adalet Mahallesi 1594/1 Sokak No:1/52 Avcılar Office Bayraklı-İZMİR
Tel: +90 232 425 62 14        Fax: +90 232 425 62 98           Cep: +90 532 625 90 20
info@ismailisci.com
Ziyaretçi Sayısı : 
1201
Online Kişi Sayısı : 
1
 
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN